Indexering kinder- en partneralimentatie 2019 Net als voorgaande jaren, wordt ook dit jaar de kinder- en partneralimentatie weer geïndexeerd. Dit betekent dat de door u te betalen of ontvangen kinder- en/of partneralimentatie wordt verhoogd met een door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)...

Continue reading...

Alimentatiebedragen stijgen jaarlijks op grond van artikel 402-a Boek I BW. De Minister van Justitie stelt het indexeringspercentage vast. Deze gaat in op het moment dat het percentage gepubliceerd wordt in de Staatscourant en de landelijke dagbladen. Meestal gebeurt dat half november. Per 1 januari...

Continue reading...

Ontvangt of betaalt u alimentatie na de echtscheiding?

Kinderalimentatie en partneralimentatie worden verhoogd met 1,3%.

Dan is het goed te weten dat de hoogte van de alimentatie jaarlijks op 1 januari wordt verhoogd. Dit houdt in dat het bedrag automatisch steeds moet worden opgehoogd. Dit is...

Continue reading...

In Den Haag wordt er al geruime tijd gediscussieerd over de vraag of het huidige alimentatiestelsel nog wel van deze tijd is. Voor 1994 duurde partneralimentatie levenslang. Dit is in 1994 teruggebracht naar maximaal 12 jaar. Inmiddels is er veel gewijzigd ten aan zien de verdeling van het inkomen e...

Continue reading...

Kindregelingen 2015

Van de negen overige kindregelingen blijven er volgend jaar nog maar vier over: de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de kinderopvangtoeslag en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Naast de aftrek levensonderhoud kinderen (LOK) verdwijnen ook:

  • de aanvulling voor al...

Continue reading...