Duur partneralimentatie vijf jaar vanaf 2020

Wet herziening partneralimentatie Tot 31 december 2019 is de maximale duur van de partneralimentatie beperkt tot twaalf jaar. Vanaf 2020 zijn de spelregels echter ingrijpend aangepast. De Wet herziening partneralimentatie brengt een verandering aan van...

Verder lezen...

Met ingang van 1 januari 2020 gaan de vastgestelde bedragen voor kinderalimentatie en partneralimentatie met 2,5% omhoog.

Ieder jaar wordt het vastgestelde alimentatiebedrag geïndexeerd. Hierdoor stijgt de alimentatie mee met de gemiddelde loonstijging. U vindt hier de meest recente percentages.

...

Verder lezen...

Indexering kinder- en partneralimentatie 2019 Net als voorgaande jaren, wordt ook dit jaar de kinder- en partneralimentatie weer geïndexeerd. Dit betekent dat de door u te betalen of ontvangen kinder- en/of partneralimentatie wordt verhoogd met een door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)...

Verder lezen...

Alimentatiebedragen stijgen jaarlijks op grond van artikel 402-a Boek I BW. De Minister van Justitie stelt het indexeringspercentage vast. Deze gaat in op het moment dat het percentage gepubliceerd wordt in de Staatscourant en de landelijke dagbladen. Meestal gebeurt dat half november. Per 1 januari...

Verder lezen...

Ontvangt of betaalt u alimentatie na de echtscheiding?

Kinderalimentatie en partneralimentatie worden verhoogd met 1,3%.

Dan is het goed te weten dat de hoogte van de alimentatie jaarlijks op 1 januari wordt verhoogd. Dit houdt in dat het bedrag automatisch steeds moet worden opgehoogd. Dit is...

Verder lezen...