Ontvangt of betaalt u alimentatie na de echtscheiding?

Kinderalimentatie en partneralimentatie worden verhoogd met 1,3%.

Dan is het goed te weten dat de hoogte van de alimentatie jaarlijks op 1 januari wordt verhoogd. Dit houdt in dat het bedrag automatisch steeds moet worden opgehoogd. Dit is ook het geval als u hierover geen specifieke afspraken heeft gemaakt met uw ex-partner. De verhoging is vastgesteld en gepubliceerd. Ik heb geen salarisverhoging gekregen, moet ik dan toch alimentatie indexeren?

Zelfs als u (als alimentatie plichtige) geen salarisverhoging hebt gekregen, dan moet u toch het alimentatiebedrag indexeren. Als dat tot onredelijke uitkomsten leidt, dan kunt u contact met elkaar opnemen om nieuwe afspraken hierover te maken. Als dat niet lukt, kunt u mediation overwegen of een verzoek indienen bij de rechtbank tot verlaging van de alimentatie. Voor dit laatste heeft u een advocaat nodig. Uiteraard kunnen wij u hierbij helpen. Vergeten alimentatie te indexeren...

Als u pas na jaren er achter komt dat u de indexering bent vergeten toe te passen, dan kan het zijn dat een deel is verjaard. De verjaringstermijn is 5 jaar. Het tegoed ouder dan 5 jaar is daarmee vervallen. Verhoging alimentatie is wettelijk verplicht

De verhoging wordt op grond van artikel 1:402a BW jaarlijks vastgesteld door de overheid en wordt gepubliceerd in de Staatscourant door de Minister van Justitie. De verhoging geldt voor zowel de kinderalimentatie als de partneralimentatie, ongeacht of deze door de rechter is vastgesteld of gezamenlijk tussen beide ex-partners is overeengekomen in het echtscheidingsconvenant.

Next Post Previous Post