Kindregelingen 2015

Van de negen overige kindregelingen blijven er volgend jaar nog maar vier over: de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de kinderopvangtoeslag en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Naast de aftrek levensonderhoud kinderen (LOK) verdwijnen ook:

  • de aanvulling voor alleenstaande ouders in de WWB, IAOW, IOAZ, AOW en ANW;
  • de (aanvullende) alleenstaande ouderkorting;
  • de tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten voor kinderen jonger dan 17 jaar (WTOS);
  • de ouderschapsverlofkorting; en
  • de tegemoetkoming voor ouders met gehandicapten kinderen (TOG).

Compensatie afschaf aanvulling en ouderkorting

In plaats van de aanvulling voor alleenstaande ouders in de WWB, IAOW, IOAZ, AOW en ANW krijgen alleenstaande ouders zonder toeslagpartner recht op extra kindgebonden budget. Hetzelfde geldt voor alleenstaande ouders zonder toeslagpartner ter compensatie van de afschaffing van de alleenstaande ouderkorting. Hoeveel kindgebonden budget je in totaal krijgt, hangt af van een eventuele toeslagpartner, het aantal kinderen, hun leeftijd en de hoogte van je (gezamenlijke) inkomen en vermogen.

Compensatie afschaf WTOS

In plaats van de tegemoetkoming kunnen ouders met minderjarige kinderen recht hebben op extra kindgebonden budget: 116 euro per jaar per kind. Hoeveel kindgebonden budget je krijgt, hangt af van het aantal kinderen, hun leeftijd, de hoogte van je (gezamenlijke) inkomen en vermogen. Compensatie ouderschapsverlofkorting Voor de afschaf van de ouderschapsverlofkorting biedt de overheid geen compensatie.

Compensatie afschaf TOG

In plaats van de TOG en de extra tegemoetkoming TOG hebben ouders met thuiswonende, gehandicapte kinderen vanaf 1 januari 2015 recht op dubbele kinderbijslag. Alleenverdieners en alleenstaande ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen krijgen daarbovenop een extra bedrag aan kinderbijslag.

Next Post Previous Post