Indien u en uw ex partner beiden bereid zijn op vrijwillige basis een herberekening te laten maken dan kan de Scheidingsregelaar u dit aanbieden. Hiermee voorkomt u dat de andere partij naar de rechter stapt om de alimentatie opnieuw te laten vaststellen middels een procedure waarbij u ieder een adv...

Continue reading...