In Den Haag wordt er al geruime tijd gediscussieerd over de vraag of het huidige alimentatiestelsel nog wel van deze tijd is. Voor 1994 duurde partneralimentatie levenslang. Dit is in 1994 teruggebracht naar maximaal 12 jaar. Inmiddels is er veel gewijzigd ten aan zien de verdeling van het inkomen en de zorg voor de kinderen. In 2012 hebben enkele partijen samen een wetsvoorstel ingediend om de partneralimentatie te versoberen in de meeste gevallen van 12 naar 5 jaar. Bij kinderloze huwelijken die korter dan 3 jaar geduurd hebben zelfs geen partneralimentatie. Het meest opvallende is de wijziging om bij huwelijkse voorwaarden afspraken te maken over de toekomstige duur van de alimentatie. Dit voorstel is verworpen. In juni 2015 is er een nieuw voorstel tot wetswijziging gedaan om de partneralimentatie drastisch te verkorten. Het is een initiatief van D66 en VVD en PvdA zijn het eens met D66. De huidige wetgeving zou niet meer van deze tijd zijn, en geeft volgens velen onvoldoende prikkel aan de alimentatiegerechtigde om op eigen benen te (gaan) staan na de scheiding. Uitgangspunt is de emancipatie van de vrouw. Het wetsvoorstel behelst de beperking van de duur van 12 jaar nu, te beperken naar maximaal 5 jaar. Wel blijft er ruimte om deze termijn te verlengen dan wel te verkorten. Opzienbarend is dat in het nieuwe voorstel ook opgenomen is dat de verkorting van de termijn eveneens van toepassing is op reeds bestaande alimentatieverplichtingen.

Next Post Previous Post