Indexering kinder- en partneralimentatie 2019 Net als voorgaande jaren, wordt ook dit jaar de kinder- en partneralimentatie weer geïndexeerd. Dit betekent dat de door u te betalen of ontvangen kinder- en/of partneralimentatie wordt verhoogd met een door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vastgesteld percentage. Indien u diegene bent die kinder- en of partneralimentatie betaalt, betekent dit dat u een hogere alimentatie zult moeten gaan betalen met ingang van 1 januari 2019.

Indexeringspercentage Het percentage waarmee de alimentatie wordt verhoogd, wordt door de minister van Justitie jaarlijks bepaald. De minister houdt o.a. rekening met de loonstijgingen. Voor het komende jaar, 2019, is het percentage door het CBS vastgesteld op 2,0%.

Aanpassing alimentatiebedrag De alimentatieplichtige, diegene die de alimentatie betaalt, dient zelf de indexering toe te passen op het alimentatiebedrag. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2019 het bedrag aan alimentatie wordt verhoogd met het vastgestelde indexeringspercentage van 2,0%. Indien de alimentatieplichtige de kinder- en/of partneralimentatie niet zelf verhoogt, is het aan te raden om de alimentatieplichtige daar wel op te wijzen. De alimentatieplichtige is overigens verplicht om de indexeringsverhoging door te voeren. Er zijn echter ook gevallen waarin er geen indexering hoeft plaats te vinden.

Volgende Vorige