Met ingang van 1 januari 2020 gaan de vastgestelde bedragen voor kinderalimentatie en partneralimentatie met 2,5% omhoog.

Ieder jaar wordt het vastgestelde alimentatiebedrag geïndexeerd. Hierdoor stijgt de alimentatie mee met de gemiddelde loonstijging. U vindt hier de meest recente percentages.

Hoe wordt het percentage bepaald? De minister van Justitie bepaalt rond november met welk percentage de alimentatiebedragen moeten worden aangepast. Dit percentage hangt af van de loonstijgingen. Het loonindexcijfer wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de landelijke salarisontwikkelingen.

Indexering 2008-2020 in percentages Jaar %
2008 2,2
2009 3,9
2010 2,3
2011 0,9
2012 1,3
2013 1,7
2014 0,9
2015 0,8
2016 1,3
2017 2,1
2018 1,5
2019 2,0
2020 2,5

Volgende Vorige