Het indexeringscijfer voor 2021 is inmiddels vastgesteld op 3%. Dat betekent dat de kinder- en partneralimentatie met dat percentage verhoogd moet worden.

Ieder jaar wordt het vastgestelde alimentatiebedrag geïndexeerd. Hierdoor stijgt de alimentatie mee met de gemiddelde loonstijging. U vindt hier de meest recente percentages.

Hoe wordt het percentage bepaald? De minister van Justitie bepaalt rond november met welk percentage de alimentatiebedragen moeten worden aangepast. Dit percentage hangt af van de loonstijgingen. Het loonindexcijfer wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de landelijke salarisontwikkelingen.

Indexering 2008-2021 in percentages Jaar %
2008 2,2
2009 3,9
2010 2,3
2011 0,9
2012 1,3
2013 1,7
2014 0,9
2015 0,8
2016 1,3
2017 2,1
2018 1,5
2019 2,0
2020 2,5
2021 3,0

Volgende Vorige