Alimentatiebedragen stijgen jaarlijks op grond van artikel 402-a Boek I BW. De Minister van Justitie stelt het indexeringspercentage vast. Deze gaat in op het moment dat het percentage gepubliceerd wordt in de Staatscourant en de landelijke dagbladen. Meestal gebeurt dat half november. Per 1 januari wordt de alimentatie jaarlijks geïndexeerd. Voor alimentatie geldt namelijk niet de algemene inflatiecorrectie, maar geldt een aparte wettelijke indexering. Ex-partners kunnen na een scheiding een alimentatieplicht hebben, voor zowel partner- als kinderalimentatie. Deze wettelijke indexering is afgestemd op de gemiddelde stijging van salarissen en het prijsniveau in Nederland. In november is de alimentatie-index van 2019 vastgesteld op 2 %. Dit houdt in dat de alimentatie met ingang van 1 januari van dit jaar met 2% omhoog gaat. Dit gebeurt automatisch, maar moet door de betaler wel automatisch worden aangepast.