Alimentatiebedragen stijgen jaarlijks op grond van artikel 402-a Boek I BW. De Minister van Justitie stelt het indexeringspercentage vast. Deze gaat in op het moment dat het percentage gepubliceerd wordt in de Staatscourant en de landelijke dagbladen. Meestal gebeurt dat half november. Per 1 januari...

Verder lezen...

Ontvangt of betaalt u alimentatie na de echtscheiding?

Kinderalimentatie en partneralimentatie worden verhoogd met 1,3%.

Dan is het goed te weten dat de hoogte van de alimentatie jaarlijks op 1 januari wordt verhoogd. Dit houdt in dat het bedrag automatisch steeds moet worden opgehoogd. Dit is...

Verder lezen...

In Den Haag wordt er al geruime tijd gediscussieerd over de vraag of het huidige alimentatiestelsel nog wel van deze tijd is. Voor 1994 duurde partneralimentatie levenslang. Dit is in 1994 teruggebracht naar maximaal 12 jaar. Inmiddels is er veel gewijzigd ten aan zien de verdeling van het inkomen e...

Verder lezen...

Kindregelingen 2015

Van de negen overige kindregelingen blijven er volgend jaar nog maar vier over: de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de kinderopvangtoeslag en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Naast de aftrek levensonderhoud kinderen (LOK) verdwijnen ook:

  • de aanvulling voor...

Verder lezen...

Indien u en uw ex partner beiden bereid zijn op vrijwillige basis een herberekening te laten maken dan kan de Scheidingsregelaar u dit aanbieden. Hiermee voorkomt u dat de andere partij naar de rechter stapt om de alimentatie opnieuw te laten vaststellen middels een procedure waarbij u ieder een adv...

Verder lezen...