Duur partneralimentatie vijf jaar vanaf 2020

Wet herziening partneralimentatie Tot 31 december 2019 is de maximale duur van de partneralimentatie beperkt tot twaalf jaar. Vanaf 2020 zijn de spelregels echter ingrijpend aangepast. De Wet herziening partneralimentatie brengt een verandering aan van de maximale termijn van twaalf jaar.

Deze wijziging is een extra benadeling voor de ex-partner die partneralimentatie ontvangt, omdat ook de hoogte van de partneralimentatie lager zal worden tengevolge van een fiscale wijziging aangaande bepekte aftrekbaarheid van de partneralimenatie.

Maximaal vijf jaar Per 1 januari 2020 wordt de maximale alimentatietermijn de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar.

Wanneer gaat het in? Bepalend voor de toepassing van de verkorte duur van de partneralimentatie, is de datum dat het echtscheidingsverzoek is aangevraagd bij de rechtbank. Als de aanvraag van de scheiding is gedaan op 20 december 2019 en de scheiding is definitief op 1 april 2020, dan geldt nog steeds de oude regeling, dus met de langere duur tot 12 jaar.

Vier uitzonderingen Op de regel van maximaal vijf jaar partneralimentatie, gelden een aantal uitzonderingen.

  1. Jongste kind jonger dan 12 jaar De alimentatieontvanger die voor de kinderen zorgt, houdt minimaal recht op partneralimentatie totdat het jongste kind 12 jaar is.

  2. Huwelijken langer dan vijftien jaar Als het huwelijk langer heeft geduurd dan vijftien jaar en waarbij de alimentatieontvanger tien jaar voor de AOW-leeftijd zit, kan de alimentatieplicht doorlopen tot de pensioendatum.

  3. 50-plussers Alimentatieontvangers die 50 jaar of ouder zijn en die langer dan vijftien jaar zijn getrouwd, hebben maximaal tien jaar recht op partneralimentatie.

  4. Schrijnende gevallen Er is een zogenaamde hardheidsclausule voor schrijnende gevallen. Hiervan is sprake, als de beëindiging van de partneralimentatie te zeer ingrijpend is, zoals bij ziekte, of blijvende arbeidsongeschiktheid.

Volgende Vorige